đũa cơ đũa điện tử cho máy may 1 kim máy vắt sổ

đũa cơ đũa điện tử dùng cho máy may 1 kim, 2 kim, máy vắt sổ, trần đè Kansai. Đũa sử dụng được cho các loại máy ở Việt Nam