chân bàn máy khâu công nghiệp Juki, Brother Pegasus

Chân bàn máy khâu công nghiệp được sản xuất trực tiếp bởi công ty CFAS tại Việt Nam. Sản phẩm phù hợp với các loại máy may công nghiệp trên thị trường