Kim khí điện máy

CFAS tự hào là Nhà sản xuất Việt Nam trực tiếp sản xuất được các sản phẩm cơ kim khí điện máy cung cấp cho thị trường và xuất khẩu ra thế giới.