Chân mặt bàn máy may

CFAS tự hào là Nhà sản xuất Việt Nam trực tiếp sản xuất được các sản phẩm Chân mặt Bàn máy may công nghiệp, máy khâu công nghiệp cung cấp cho thị trường và xuất khẩu ra thế giới.